تهیه فایل و نقشه های سه بعدی جهت دستگاه های فرز CNC

تهیه فایل و نقشه های دو بعدی جهت ماشينکاري وايرکات ليزر و واترجت
تهیه نقشه های 3D با فرمت قابل شناسایی برای نرم افزارهای Interface مانند Powermill  و Mastercam جهت Gcode نویسی
 تهیه و آماده سازی نقشه های 2D قابل بکارگیری جهت ماشینکاری با دستگاه هایی نظیر وایکات، لیزر و واترجت